Blog

Project Risicobeheersing afgerond

jan 13, 2016


Afgelopen maandag om 06.30 uur de auto in: van Den Haag naar de brandweerkazerne in Borssele om een nieuwjaarsontbijt bij te wonen. Dat ontbijt is georganiseerd ter gelegenheid van de afronding van een project dat ik sinds mei 2015 heb mogen begeleiden. Het team Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Zeeland is sinds eind april nieuw samengesteld door 2 teams samen te voegen. Het bestaat nu uit 36 man/vrouw en had behoefte aan koers voor de middellange en lange termijn.

Door een project in vier fasen uit te stippelen samen met de teamleider is bereikt dat er visie en interne samenhang is ontstaan. Ontwikkeld door de medewerkers zelf. Op basis van verzamelde bestaande informatie is een beleidsplan 2016 – 2019 ontwikkeld dat staat als een huis en getuigt van lef om Risicobeheersing op een andere manier te benaderen en in Zeeland uit te rollen. Want anno 2016 is meer maatschappelijke participatie vereist. Van controleren naar adviseren. Van overheidsbemoeienis naar (mede-)verantwoordelijkheid van burgers, organisaties en bedrijfsleven.

Dat beleid kan alleen tot uitvoering worden gebracht als kennis en kunde worden ontwikkeld. Ook daarvoor zijn door de medewerkers instrumenten uitgezocht en wordt hard gewerkt aan eenduidige werkprocessen. Het team Risicobeheersing is de motor van de Veiligheidsregio Zeeland aan het worden, samen met het team Crisisbeheersing.

Trots presenteerde de teamleider maandagochtend tijdens het ontbijt de resultaten. De medewerkers tonen grote betrokkenheid en zetten hun schouders eronder. Dat is geweldig gelukt! Fijn dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren. Met plezier maak ik nog een eindverslag in de vorm van een glossy. Natuurlijk is “het” nog niet klaar, maar achter dit project kunnen we een punt zetten. De openstaande punten komen in het reguliere jaarplan terecht.

Natuurlijk heb ik een groepsfoto gemaakt, ze waren nu voor het eerst (vrijwel) allemaal bij elkaar. Dus op de trap van de kazerne!