Coaching met een paard

Coaching met inzet van een paard: indrukwekkend authentiek

Waarom coaching met een paard?

Tussen de vele methodes om individuen en teams te coachen is de inschakeling van een paard uniek. Mijn jarenlange ervaring en scholing met paarden zet ik hierbij in. In overleg kiezen we samen voor deze methodiek in situaties die zich daarvoor lenen en alleen als de cliënt of het team daarvoor openstaat. Deze kan worden ingezet bij aanvang, maar ook in de loop of aan het eind van een langer coachingstraject. Tevens kan deze coaching als afzonderlijke sessie of serie worden toegepast. Op basis van de vraag van de klant wordt maatwerk geleverd. Lees hieronder meer.

Dit vergeet je nooit meer!

Een paard oordeelt niet maar reageert op waarneming, aanraking, geluid en geur.

Een paard is een gedomesticeerd kuddedier en vertoont van nature vluchtgedrag.

Ik licht deze eigenschappen uitgebreid toe en benut ze om coachingsinzichten voor de cliënt zowel privé als in werk professioneel te versterken.

Het werken met een paard is actief en vereist de nodige concentratie in een omgeving die niet op werk lijkt: je bent er even helemaal uit.

De coaching is interactief met mij als begeleider. We vertalen ter plekke wat gebeurt tussen jou en het paard naar situaties in je dagelijks leven. Ook kan je casuïstiek uit privé of werk inbrengen: daar bedenk ik oefeningen met het paard voor.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen o.a.:

 • Leiderschap, enthousiasme, inspiratie, resultaatgerichtheid
 • Onzekerheid, bescheidenheid, twijfelachtigheid, terughoudendheid
 • Dominantie, agressiviteit, pestgedrag, overtuiging
 • Samenwerking, behulpzaamheid, zorgzaamheid, volgzaamheid
 • Speelsheid, inventiviteit, creativiteit
 • Risicomijdend gedrag, conflictvermijdend gedrag
 • Empathie, inlevingsvermogen, geduld
 • Stress en druk, ontspanning en luiheid

Kernwoorden van klanten

Vertrouwen, speels, kwetsbaar, geduldig, duidelijk, eerlijk en fijngevoelig.

Toepassingsgebieden o.a.:

 • Persoonlijk ontwikkelingstraject op basis van functioneringsgesprek met leidinggevende
 • Behoefte aan een korte of langere time-out van dagelijkse beslommeringen
 • Preventie van en (na-)zorg bij burn-out
 • Hantering van conflicten thuis en op het werk
 • Jaarlijkse teambuilding
 • Preventie van en (na-)zorg bij een vastgelopen team
 • Leiderschapstraining en inzet van senioriteit

Specifieke doelen

Volop in je kracht komen. Interactie in balans brengen. Kwaliteiten versterken en valkuilen omzetten in uitdagingen. Authentieke teamrollen naar voren brengen. Die doelen beoogt elke coaching. Een paard echter reageert maar op één manier op jouw handelen. Elke kleine verandering daarin wordt helder gespiegeld en onuitwisbaar zichtbaar door dit edele dier. Daarna hoef je deze coaching nooit meer te herhalen.

Verslag en foto’s

Van elke sessie maak ik een verslag van de geleerde lessen met tips en aanbevelingen. Enkele foto’s verduidelijken dit. Hierdoor kan je alles teruglezen, herbeleven en bewuster stilstaan bij het resultaat.

Coaching voor individu of team

Ik gebruik coachingsinstrumenten zoals Roos van Leary, Kernkwaliteiten van Ofman, Teamrollen van Belbin, Insights e.a. Deze coaching betreft menselijke interactie, houding en gedrag. De inzichten vanuit de coachingsinstrumenten combineer ik met elkaar en breng ik vervolgens in de praktijk in oefeningen met een paard. Daarbij worden zowel oefeningen gedaan in persoonlijk leiderschap als in de invloed van dominantie. De oefeningen vinden plaats op de grond, er wordt niet op het paard gereden.

Opbouw

Individuele coaching

Op basis van een intakegesprek maak ik een persoonlijke opbouw. Een serie kan variëren van 2 tot maximaal 6 sessies van 1 à 1½ uur, die stapsgewijs verlopen van eenvoudige naar meer complexe oefeningen. Elke sessie start met een korte herhaling van het voorafgaande.


Teambuilding

Ook dit is maatwerk. Hierbij zijn sessies van één tot drie aaneengesloten dagen te prefereren. Teambuilding in gesprekken en oefeningen wordt afgewisseld met het werken met verschillende paarden. Inzichten worden vertaald naar reflectie op het werken met elkaar als team. De teambuilding wordt bij voorkeur afgesloten met een visie op het team voor de komende periode en afspraken over de gezamenlijke werkwijze.

Eigen paard of paardrijervaring niet nodig

Iedereen kan onbevangen en veilig werken met een paard. Ik zoek de paarden daarvoor uit. Maar als je een eigen paard hebt bevordert de coaching een beter begrip en versterkte binding tussen jou en je paard. Dat kan een extra doel zijn.

Locaties: op eigen locatie of in Natuurpoort van Loon, Loon op Zand

Reacties van klanten

Consultant ICT zorgsector

De mooiste uitkomst van de 3 sessies met mijn paard was: “laat het resultaat even los” en daarmee juist het resultaat samen bereikte op een ontspannen manier. Dit bracht alles samen en het effect verraste ons zo, dat het emotioneerde. Erg mooi. Mijn conclusie: samen ontspannen zorgt ervoor dat je stappen kunt maken, blijft groeien. En dat is waar Anke goed in is: de analyse goed onder woorden en in beeld brengen, samen het plan opstellen, je uitnodigen waar je aan wilt werken, je confronteren maar ook helpen hoe je ermee om kunt gaan. Een echte aanrader voor je persoonlijke ontwikkeling, toepasbaar zowel in je privé als zakelijke leven. Heel veel succes en geniet ervan.