Coaching & Training

Aansprekende directe aanpak van gedrag en interactie.

Kleine veranderingen, groot effect

Maar ik doe toch gewóón? Ja, natuurlijk: je doet normaal, je doet zoals je altijd doet en hebt gedaan. Dat is jouw persoonlijke stijl met al je persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten. Verander dat vooral niet! Maar iedereen heeft ook een aantal valkuilen. Bovendien verschillen we onderling, heeft iedereen zijn eigen kijk op de wereld. Ingesleten gewoontes zijn soms bewust en vaak onbewust. Mijn coaching maakt duidelijk waar kleine veranderingen kunnen leiden tot groot effect.

Meer plezier in je werk en privé

Aanleidingen voor deze coaching kunnen zijn:

  • Gevoel van verlies van je kracht in werk en/of privé
  • (Negatieve) feedback van mensen in je omgeving
  • Behoefte aan een “time-out”
  • Herstel na burn-out
  • Inwerken in een nieuwe werkkring
  • Ontwikkelingen in een nieuwe levensfase
  • Het (verder) ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden
  • Teambuilding in het algemeen
  • Irritaties in teams (voorkomen is beter!)
  • Opbouw van een nieuw team

Klanten zeggen

Onverwacht effectief, openheid, respectvol, aandachtspunten verhelderd, concreet, kan er goed mee oefenen, zowel privé als op het werk.

Specifieke doelen en resultaat

Volop in je kracht komen. Interactie in balans brengen. Kwaliteiten versterken en valkuilen omzetten in uitdagingen. Authentieke teamrollen naar voren brengen. Goed luisteren en diepgaande gesprekken voeren. Van elke sessie maak ik een verslag met tips en aanbevelingen. Enkele foto’s kunnen dit verduidelijken. Hierdoor kan je alles teruglezen, herbeleven en bewuster stilstaan bij het resultaat.

Maatwerk en actieve aanpak

We gaan op basis van een intakegesprek aan de slag. Je kan kiezen voor één of enkele langere sessies, maar ook voor een serie kortere bijeenkomsten.

Ik gebruik coachingsinstrumenten zoals Roos van Leary, Kernkwaliteiten van Ofman, Teamrollen van Belbin, Insights, de denkhoeden van Bono, e.a. Deze coaching betreft menselijke interactie, houding en gedrag. De inzichten vanuit de coachingsinstrumenten combineer ik met elkaar.

In het algemeen bestaat een sessie uit een bespreking van de uitkomst van een instrument. Vervolgens gaan we aan de slag met casuïstiek. Dat kan aan tafel, maar ook tijdens een wandeling of een andere activiteit, zoals fotografie. We kunnen eventueel ook coaching met een paard inzetten.

Verrassende belevenissen

Tijdens een wandeling door de polder komen we onverwacht bij een schrikhek. We hebben het juist op dát moment over het stellen van grenzen en welk effect dat op anderen kan hebben. Vooral als zij dat van jou niet gewend zijn…

Een tip: “vriendelijk nee zeggen”.

Zo gebeurt er meestal tijdens de coaching iets waardoor “het kwartje valt”, zowel tijdens het gesprek als tijdens de activiteit. Mijn associatieve vermogen zet ik in om dat te verhelderen. Ik denk in beelden en leg die, waar mogelijk en nodig, vast.Teams

Teams kunnen in één of enkele dagen veel bereiken. Ook dit is vanzelfsprekend maatwerk. Als er hoog opgelopen irritaties en conflicten zijn is het vaak nodig om wat langer met elkaar “op de hei” te zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar een dag voor de onderlinge samenwerking en direct daaropvolgend een dag om de inhoudelijke koers van de afdeling of de visie op de toekomst van de organisatie uit te zetten.

Bouwen aan een goede samenwerking in slechts één dag? Ja, dat is mogelijk! Door vooraf de diverse persoonlijkheden individueel in kaart te brengen wordt de dag volledig benut voor onderling begrip en een goede afstemming op elkaar. Ook hierbij zorg ik voor activiteiten tussen de gesprekken door, die in beeld brengen waar het team staat. Aan het eind van de dag zijn afspraken gemaakt voor de werkwijze en taakverdeling binnen het team.

Het mooist is als daaropvolgend direct een dag wordt besteed aan de inhoudelijke koers, want juist dán zien we of de samenwerking in het echt werkt! Ook die dag kan ik inhoudelijk begeleiden. Aan het eind wordt een manier van regelmatige evaluatie vastgelegd. Dus niet: ”we hebben een training gehad en we gaan gewoon weer door in de waan van de dag”. Maar wél: “we gaan stappen zetten en veranderingen doorvoeren”. Ik houd de vinger aan de pols.