Masterclasses

Graag deel ik mijn kennis, ervaring en vaardigheden.

Het aanbod op deze pagina is niet in beton gegoten en kan op maat worden gemaakt. Heb je belangstelling? Neem contact met me op!

Praktische methodieken en vaardigheden voor dagelijks gebruik

De methodieken die ik gebruik voor coaching en leiderschap zijn allemaal gedegen theoretisch, in het algemeen ook wetenschappelijk, onderbouwd. Ik ben echter zeer praktisch ingesteld: het moet werken en makkelijk te hanteren zijn. Mijn kracht zit in het combineren van de diverse methodieken en het analyseren van casuïstiek om effectieve tips te kunnen geven. Dag in dag uit te gebruiken en makkelijk te onthouden.

Vaak hoor ik dat “het kwartje is gevallen” of “er gaat me een licht op”. Dat wil ik andere coaches en leidinggevenden ook graag meegeven.

Daarom organiseer ik Masterclasses, die gericht zijn op een korte verhelderende toelichting van de theorie en het uitgebreid oefenen met de toepassing daarvan. Werk aan de winkel dus: het zijn intensieve trainingsdagen.

Masterclass Coaching methodieken

Gereedschap voor coaches en leidinggevenden
Het unieke: praktische methodieken die afzonderlijk en vooral mét elkaar in combinatie snel en scherpzinnig inzicht geven en aanleiding zijn voor adequate verdieping van de coaching en leidinggeven.

De gereedschapskist van coaches en/of leidinggevenden wordt tijdens deze leergang gevuld met methodieken en inzichten die kunnen worden benut tijdens het begeleiden van individuen en groepen.

Input: alle methoden worden aangeleverd met vragenlijsten en verwerkingsmiddelen, op papier of digitaal; literatuur in de vorm van boeken is facultatief en dient als naslagwerk; ik breng mijn jarenlange persoonlijke ervaring als coach en als docent geheel in en stel alle instrumenten volledig ter beschikking. Daarnaast worden ook hulpmiddelen “fotografie” en “paard” toegelicht en beoefend in combinatie met de methoden. NB: het werken met een paard is facultatief: ook toekijken is zeer leerzaam!

Aantal lesdagen (data in nader overleg): in totaal 6, verdeeld over 3 2-daagse bijeenkomsten (modules) met 5 dagdelen van 3 uur op vrijdag en zaterdag; elke module vormt een afgerond geheel en de 3 modules volgen elkaar op in verdieping; de methodieken worden niet alleen afzonderlijk getraind, maar ook in combinatie met elkaar toegepast.

Elke module heeft het karakter van een echte workshop voor een kleine groep: zeer praktisch, volop gevuld met oefeningen, casuïstiek, feedback en de nodige humor en creativiteit; in de maanden tussen de modules door vindt online of telefonisch persoonlijke feedback plaats op “huiswerk” (3 uur per persoon).

Overige tijdsinvestering: per 2-daagse ongeveer 2 à 4 uur voorbereiden en na afloop minstens 12 à 16 uur praktisch oefenen (eerst op “veilige” personen, zoals vrienden en familie).

Output: de coach of leidinggevende kan de methodieken op een eenvoudige, respectvolle en verantwoorde wijze toepassen bij coachingsklanten of medewerkers; elke module wordt afgerond met een combinatie van het voorafgaande en een evaluatie; van de 3 modules gezamenlijk zal een glossy voor de deelnemers worden vervaardigd als naslagwerk.

Aantal deelnemers: minimaal 3 – maximaal 6.
Kosten: op aanvraag.

Locatie: Loon op Zand

Basismodule (kan afzonderlijk worden gevolgd)

 • Kolb (methode + boek) + onderling oefenen
 • Covey (methode + boek) + onderling oefenen + fotografie
 • Leary (methode + boek) en feedback geven/feedback ontvangen (A-4) en actief luisteren (A-4) + onderling oefenen
 • Kernkwadranten Ofman (methode + boek) + onderling oefenen + paard
 • Combinatie 1 t/m 4, evaluatie + fotografie


Vervolgmodule

 • Bono (methode + boek) + onderling oefenen
 • Belbin (methode + boek) + onderling oefenen + fotografie
 • Liefdesladder (syllabus + boek) + onderling oefenen
 • Insights (methode + syllabus) + onderling oefenen + paard
 • Combinatie 6 t/m 9, evaluatie + fotografie


Slotmodule

 • Waarden en bezieling (syllabus + boeken)
 • B-dare persoonlijke leiderschapsontwikkeling (methode + boek) + onderling oefenen + fotografie
 • Persoonlijk netwerken (methode + boek) + onderling oefenen
 • Typen leiderschap Aardema (methode + boek) + onderling oefenen + paard
 • Combinatie 1 t/m 14, eindevaluatie + fotografie

Masterclass Leiderschapsvaardigheden

Trainingen in routine voor leidinggevenden
Natuurlijk heb je een voorkeursstijl, die meestal werkt en goed bij je past.. Maar die is niet altijd handig. Deze masterclass gaat over HOE je op een authentieke manier kunt putten uit verschillende leiderschapsstijlen in verschillende situaties. Dat wordt diepgaand geoefend, zodat je routine ontwikkelt in de dagelijkse praktijk. Bij de training wordt nadruk gelegd op het belang van voorspelbaarheid.

Als basis wordt het schema van Aardema gebruikt. Nadere invulling van deze Masterclass volgt.